Guarda Nacional Republicana Portual

Prezente husi Guarda Nacional Republicana Portual (GNR) ba Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão